Blog2021-03-19T16:33:39+07:00

Hành trình chuyển đổi số và những nỗi đau “ít ai dám kể”

Chuyển đổi số là sứ mệnh, là đích đến trong vài năm trở lại đây đối với nhiều tổ chức, đơn vị, từ khối chính phủ, hành chính sự nghiệp cho đến khối doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, bất kỳ con đường nào dẫn đến thành công, dù ít dù [...]

2809, 2021

Tăng tốc chuyển đổi số với nền tảng và hệ sinh thái số smartTiles

By |Tháng Chín 28, 2021|Categories: Blog|Tags: , , , , , , , , |0 Comments

SmartTiles là hệ sinh thái nền tảng số được tạo [...]

2809, 2021

Bộ giải pháp mini-BPM tự động hóa và số hóa quy trình nghiệp vụ Doanh nghiệp

By |Tháng Chín 28, 2021|Categories: Blog|Tags: , , , , |0 Comments

Mini-BPM Pjtechs bước nhảy vọt cho Doanh nghiệp trên con [...]

Go to Top