Bài viết: Virtual Assistant

PJBot của Pjtechs được xây dựng trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) đàm thoại và máy học thế hệ tiếp theo của chúng tôi để hỗ trợ và đơn giản hóa các công việc hàng ngày bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh và tiếng Việt.

Hoạt động như một trợ lý cá nhân AI, PJBot có thể trở thành một công cụ hữu ích cho một ngày có tổ chức, giúp bạn luôn vượt qua những thách thức hàng ngày và tối ưu hóa đáng kể nguồn lực để tối đa hóa ROI bằng cách tự động hóa quản trị tổng thể và các quy trình văn phòng lặp đi lặp lại. Điều khiến PJBot trở nên nổi bật là khả năng hoạt động trên nền tảng nhắn tin đồng bộ với các chức năng khác của hệ thống như CRM, ERP, Trung tâm tài liệu để cung cấp hỗ trợ cấp cao.

Hãy để PJBot giúp bạn có một ngày làm việc hiệu quả vượt trội!

Pjtechs và PJBot

Tự hào được tạo ra để sắp xếp lịch trình của bạn, hiển thị bất kỳ tài liệu nào chỉ với một tin nhắn văn bản.

Hoạt động như một trợ lý ảo tiện dụng của bạn, PJBot sẽ là một công cụ bạn cần.

Khả năng của PJBot bot

Toàn bộ mạng lưới của bạn

Giao tiếp với mọi người trong và ngoài tổ chức của bạn bằng một nền tảng duy nhất

Chia sẻ nội dung

Chia sẻ văn bản, tài liệu, ảnh và video trong một vài bước đơn giản

Tối ưu giao tiếp

Tùy chỉnh giao tiếp qua nhóm để phù hợp với yêu cầu giao tiếp cá nhân của bạn

Các ứng dụng riêng

Tùy chỉnh các ứng dụng của riêng bạn hoặc xây dựng chúng theo nhu cầu của bạn

Chào mừng bạn đến với Pjtechs, và chào mừng bạn về nhà

Related topic

intranet X

Imagine: All relevant data is available – secure and compliant at all times. Be it on the desktop, [...]

Virtual Assistant

PJBot của Pjtechs được xây dựng trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) đàm thoại và máy học [...]

You will be in good company

All expectations were met both regarding time and cost. Promised delivery dates were met and, in some cases, even implemented before the due date.
Thorsten Funk, Director Production AFSF / Industrial Engineering
The cooperation has always been extraordinarily uncomplicated and goal-oriented. This applies to both Switzerland and Vietnam. The response time to questions/suggestions was extremely short. Questions were answered from Vietnam “quasi” overnight, which made the project work very fast and productive.

Thorsten Funk, Director Production AFSF / Industrial Engineering
Pjtechs created an effective IT helpdesk solution based on Kaizala, which drastically improved the integration between requesters and supporters for us.
SCB - Saigon Commercial Bank
We had distinct requirements on SharePoint data migration and automatic data protection with Azure Information Protection (AIP). Pjtechs implemented the whole project with our requirements excellently.
Mekong Capital
Pjtechs was able to show us the potential of Microsoft Kaizala for our organization. We value Pjtechs’s competence and experience to create and develop the Kaizala application, as well as leading the roll-out for 350,000 users.
Vinamilk