Loading Events
𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐬𝐨𝐟𝐭 𝐓𝐞𝐚𝐦𝐬 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 – Chìa khóa cho những vấn đề về Tổng đài mà các Doanh nghiệp đang đối diện trong thời kỳ Covid!
Đi cùng với quy trình chuyển đổi số, giải pháp tổng đài số cho các doanh nghiệp đã bước lên những tầm cao mới. 𝗫𝘀𝗽𝗲𝗿𝗮 cùng với 𝗠𝗶𝗰𝗿𝗼𝘀𝗼𝗳𝘁, 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗳𝗼𝗻𝗲 và 𝗦𝗼𝗳𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲 sẽ cập nhật đến bạn những xu hướng và giải pháp tốt nhất cho Tổng Đài Số, Quy Trình Số(BPM) và Microsoft Teams.
Hội thảo “Microsoft Teams Calling – Khai phá sức mạnh tổng đài số cùng Mobifone” sẽ giúp Doanh nghiệp:
✅ Tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động tổng đài thời kỳ Covid
✅ Linh hoạt gọi và nhận cuộc gọi tới tổng đài tại mọi thời điểm, mọi nơi đến các thiết bị đầu cuối khác nhau
✅ Đảm bảo chất lượng cuộc gọi và tiết kiệm chi phí
📅 Thông tin chi tiết:
🕘 Thời gian: 9:00 AM, Thứ Năm, 27/5/2021
💻 Nền tảng: Microsoft Teams (Tham gia trực tuyến hoàn toàn miễn phí)
Go to Top