Hành trình chuyển đổi số và những nỗi đau “ít ai dám kể”

Chuyển đổi số là sứ mệnh, là đích đến trong [...]