Tọa đàm trực tuyến: Nền tảng cộng tác số trong tương lai cho ngành Ngân hàng và Bảo hiểm

Tọa đàm trực tuyến: Nền tảng cộng tác số trong [...]

Tọa đàm trực tuyến: Nền tảng cộng tác số trong tương lai cho ngành Ngân hàng và Bảo hiểm2021-09-01T09:25:28+07:00

Microsoft Teams Calling – khai phá sức mạnh tổng đài số cùng Mobifone

𝐌𝐢𝐜𝐫𝐨𝐬𝐨𝐟𝐭 𝐓𝐞𝐚𝐦𝐬 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 – Chìa khóa cho những vấn đề [...]

Microsoft Teams Calling – khai phá sức mạnh tổng đài số cùng Mobifone2021-05-20T10:22:46+07:00

Tọa đàm trực tuyến: Nền tảng cộng tác tương lai cho nhân viên tuyến đầu ngành Dịch vụ Tài Chính(FSI)

Tọa đàm trực tuyến: Nền tảng cộng tác tương lai [...]

Tọa đàm trực tuyến: Nền tảng cộng tác tương lai cho nhân viên tuyến đầu ngành Dịch vụ Tài Chính(FSI)2021-05-06T08:49:28+07:00

Ứng dụng làm việc nhóm hiệu quả và tốt nhất cho nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng (Frontline Workers – FMCG & retail)

Chuyên đề: “ ỨNG DỤNG LÀM VIỆC NHÓM HIỆU QUẢ [...]

Ứng dụng làm việc nhóm hiệu quả và tốt nhất cho nhân viên làm việc trực tiếp với khách hàng (Frontline Workers – FMCG & retail)2021-03-24T16:16:52+07:00
Go to Top